Bild på plakat för att ansöka om kau-kortetNu är jag tillbaka vid universitetet för sista gången innan jag tar ut kandidatexamen.

Tidigare programtitel ”Webb och Multimedia” blir nu ”Webbutveckling” i mitt examensbevis. Jag läser in nya specifika kurser inom webbprogrammering nu under våren 2019 för att förbättra och fördjupa min kunskap i kodning, samt kompletterar laborationer som jag har sedan tidigare.Kurser jag läser nu på cirka 50% är:

  • HTML och CSS för webbutveckling, med fokus på HTML5, CSS3 och responsiv layout.
  • JavaScript  för webbutveckling, med fördjupningselement inom DOM (document object modelling) för min del
  • Multimedia för webben

Till hösten blir det ett nytt ämne i kandidatuppsatsen. Det ska bli fokus mot tillgänglighet och användbarhet som alltid är ett viktigt ämne och kan förbättras inom såväl privat sektor som offentlig. Jag har själv jobbat inom flera olika branscher och positioner med nyfikenhet och lyhördhet där jag snappat upp problematik med digitaliseringen och omorganisering. Jag har dessutom en mycket stor förmåga att kommunicera komplex och teknisk information på ett enkelt språk anpassat för mottagaren.

Har ni en position ledig för sommarjobb, deltidsjobb under hösten eller exjobb och är intresserade av uppsatsen och hur er verksamhet skulle kunna bli mer effektiv i kommunikationen och digitaliseringsprocessen nedåt i organisationen/företaget.

Hör av er!

Decirée Hofvander Backman