Nu har jag börjat på nya webbprojekt vilket pågår under heltid för att utöka min portfolio.

Dessa projekt löper över cirka tre månader och inbegriper flertalet webbsidor för olika företag/organisationer. 

responsiv design och webbutveckling. Sökbar på alla enheter.

responsiv design och webbutveckling. Sökbar på alla enheter.

Sidorna utvecklas i WordPress för användarvänlighet och att lättare kunna uppdatera för företaget i fråga utan att kunna programmera.

Design av layout och optimering av bilder för alla format och enheter.
Givetvis inkluderas även Sökmotoroptimering av innehåll med hjälp av Google Analytics för att hittas lättare och mäta hemsidans inflytande på Marknadsföringen.
Förutom detta ingår även integrering och konfigurering av viktiga funktioner med hjälp av så kallade APIer från band annat Google för att säkra specifika funktioner och säkerheten på sidan.

Spara

Spara